http://mediekritik.lege.net/doc/Klarsprak_Pressmeddelande_infor_20070323.htmlSveriges Radio och kritiker möts fredag den 23e mars 2007
av Bo Hellgren för Nätverket Klarspråkare
2007-03-07

Pressrelease i PDF format.


Bland de media-aktörer i Sverige som ägnar sig åt "public service" har Sveriges Radio märkts extra mycket i senare tiders nyheter. SRs ledning har fattat ett rad kontroversiella beslut gällande programtablån som av kritiker anses strida mot det egna grunduppdraget. SRs företrädare och dess kritiker i ett antal aktivistnätverk möts nu i debatt om dessa trender under temat "Håller public service på att försämras? Om ja, vad kan göras för att ändra det?", vid ABF Stockholm på fredagen den 23e mars, kl 18-20 (i Kata-salen).

Från SRs sida i debattpanelen deltar Eva Blomquist, programdirektör, samt Jan Peterson, ansvarig för tablåläggning och tablåplanering. Aktivistdeltagarna är Bo Hellgren, iniativtagare till nätverket "Klarspråkare", Daniel Lundgren, initiativtagare till uppropet "Rädda Vår Grundade Mening", och Ali Hamidian, initiativtagare till uppropet "Inga Såpor istället för Nyheter".

"Vi ser fram emot att få mötas i öppet debatt," säger Bo Hellgren för nätverket Klarspråkares räkning. "Det är dags att beslutsfattare inom public service klargör sin syn om vart public service är på väg, och att aktivister och brukare som vill se en fortsatt stark och mångsidig public service får tillfälle att utkräva ansvar för tveksamma programbeslut." Bland exemplen, menar Hellgren och andra, återfinns många genomförda eller aviserade inskränkingar i SR- program såsom nerläggningen av publikdeltagarprogrammet Klarspråk (stoppat 2004-01-09), Vår Grundade Mening (stoppat 2007-01-25), Boktornet, Konflikt, Dokument Utifrån, och många fler.

"Vi hoppas att debatten kan bidra till större publiktryck för att inskränkningar i program av god kvalité kan återtas", säger Hellgren. "Ytterst äventyrar det minskade mångfaldet medborgarnas reella yttrandefrihet, samtidigt som utrymmet ökar för kommersiella intressen. Vi måste alla göra vårt bästa för att stoppa detta."

För mer information, kontakta Bo Hellgren för Nätverket Klarspråkare (tel. 08-81 83 62, mobil 073-763 6639).

``Sveriges Radio och kritiker möts fredag den 23e mars

Bland exemplen på tveksamma programbeslut, menar Hellgren och andra, återfinns många genomförda eller aviserade inskränkingar i SR- program såsom nerläggningen av publikdeltagarprogrammet Klarspråk (stoppat 2004-01-09), Vår Grundade Mening (stoppat 2007-01-25), Boktornet, Konflikt, Dokument Utifrån, och många fler.
''


Bo Hellgren för Nätverket Klarspråkare
2007-03-07

PDF "printout"