http://mediekritik.lege.net/
Mediekritik diskussioner
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 
 OBS att texter som är äldre än några dagar gamla ofta spärras för editering, så att länkar hit garanteras referera till det avsedda materialet.
 Cookies:  Liksom många websiter använder denna cookies och/eller liknande teknologier för att förbättra användbarheten, men det går att blockera cookies i sin webbläsare och ändå läsa siten.  En cookie är en liten datafil som sparas i den enhet du använder för att läsa siten.  Vi kan använda både tillfälliga cookies och sparade cookies.  Om du läser siten godkänner du att cookies används.

Estonia - kommer sanningen att komma fram?

 
Post new topic   Reply to topic    http://mediekritik.lege.net/ Forum Index -> Mediekritik
View previous topic :: View next topic  
Author Message
11-09-01.blogspot.com
Guest

PostPosted: Sun, 2006 Jun 11 22:56:59    Post subject: Estonia - kommer sanningen att komma fram? Reply with quote

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11964&number=85971
Quote:
Lars Ångström 2006-05-21
Regeringen till svars om Estonias mörkläggning.
Nu uppdagas mörkläggningen av allt fler aktiviteter i samband med Estonias förlisning. Mycket tyder på att det fanns en militär last ombord. Regeringen tvingas inom kort svara på om det finns ett samband mellan dessa aktiviteter och förlisningsorsaken. Läs också Ångströms JO anmälan.

Lars Ångström har lämnat in interpellationen nedan till regeringen. Den 12 juni ca 10.45 kommer Mona Sahlin att offentligt besvara och diskutera frågorna som ställs i interpellationen Sveriges riksdag.

Omedelbart efter Estonias förlisning den 28 september 1994 vidtogs olika aktiviteter vid Estonias vrak som inte skedde under ledning av haverikommissionen.

Redan den 2 oktober finns det dokumenterat på film att någon annan part än haverikommissionen skaffat sig tillträde till lastdäck genom att öppna ombordkörningsrampen och sedan stänga den efter sig.Filmbilderna visar rampens räcken, som när den stängdes fastnat i innefattningen och skurits av, som ligger slängda på havsbottnen en bit från vraket.

Från filmmaterialet vid de första officiella dykningarna finns också bilder (B40c) på andra dykare än de av Sjöfartsverket kontrakterade dykarna från Rockwater. Allt som Rockwaters dykare gjorde dokumenterades i detalj i tre separata loggböcker. På sina hjälmar satt videokameror som filmade allt de gjorde och som i rutan också visar en videolog. Det är därför möjligt att kontrollera varje enskild episod och jämföra det som står i loggböckerna med videofilmerna. Därför är det lätt att fastslå att andra dykare som skymtar förbi på filmmaterialet från Rockwaters dykare inte tillhör Rockwater.

De okända dykarna har därtill annan grodmansliknande utrustning som skiljer sig från den typ av utrustning Rockwaterdykarna arbetade med men som däremot bland annat används av militära dykare. Dessa icke kända dykares närvaro bekräftas också av dykledaren från Rockwater som hörs säga ?We have to wait until they get their divers back? (alternativt ?They are getting their divers back?).

De okända dykarnas operation inne på Estonias lastdäck kan därför inte ha varit okänd för svenska myndigheter som fanns representerade ombord på fartyget som ledde Rockwaters dykare. Svenska myndigheter svarade tillsammans med Finland för bevakningen av området varför det var omöjligt för någon annan part att i hemlighet, parallellt med den officiella haveriutredningens dykningar, genomföra andra dykningar.


http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11964&number=91031
Quote:
Försvaret mörklägger Estonias förlisning
Debattartikel i Dagens Nyheter 060401

Estlands statsåklagare som utreder Estoniaaffären anser att man tidigare kan ha dolt vissa saker i samband med utredningen. De värsta farhågorna håller på att besannas. Misstankarna om att Estonia utnyttjades för frakt av hemligt militärt materiel även under förlisningsnatten har nu stärkts avsevärt. Den omfattande mörkläggningen innebär i värsta fall ett samband mellan en militär last och olycksorsaken. Det framkom i den estniske statsåklagaren Margus Kurms utredning som offentliggjordes i Tallin under torsdagen.


http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11964&number=92887
Quote:
JO anmälan av hovrättsrådet Johan Hirschfeldt

Bakgrund
Det civila passagerarfartyget Estonia förliste den 28 september 1994. Över ett halvt tusen svenska medborgare var bland de 859 som miste livet. Estoniakatastrofen utgör därmed en av de allra största olyckorna som drabbat Sverige i modern tid.

Den gemensamma trestats haveriutredning som tillsattes stred mot internationella konventioner och utgjordes av olika särintressen. Den arbetade i två år under sekretess. Dess slutsatser om olyckan presenterades 1997 och har sedan första stund kritiserats av en enig nationell och internationell sjösäkerhetsvärld.

Dess huvudslutsats var att fartyget sjönk på grund av att bogvisiret tappats och slitit upp ombordkörningsrampen. Då för mycket vatten kom in på bildäcket sjönk fartyget. Kritikerna hävdar att när vatten kommer in ovan vattenlinjen på bildäcket, som är vattentätt neråt, blir fartyget instabilt och kapsejsar. Det kan då bli flytande på innesluten luft i dagar eller veckor förutsatt att skrovet är intakt. Estonia kapsejsade aldrig och sjönk snabbt på ca 40 minuter. Det indikerar ett massivt intag av vatten även under fartygets vattenlinje. Men en sådan olycksorsak utreddes överhuvudtaget aldrig. Haveriutredningen underlät att dokumentera fartygets skrov. Någon undersökning inne på lastdäcket för att kontrollera om last var surrad och vattentäta dörrar stängda som de ska ha varit gjordes inte heller.

Fortfarande efter 12 år finns ingen kunskap om sjunkförloppet. Något formellt ansvar har aldrig fastställts. Någon sjöförklaring har aldrig hållits. Detta faktum torde vara unikt för ett demokratiskt rättsamhälle där medborgarna har en rättighet att få stora olyckor opartiskt utredda och fullt ut kunna lita på ett oförvitligt och opartiskt utredningsarbete. Förutom den internationella kritik som riktats mot Estoniautredningen har anhöriga till de omkomna riktat stark kritik mot på vilket sätt myndigheterna bemött dem och deras frågor genom åren. Sammantaget gör detta Estoniafrågan till ett fortsatt trauma i den svenska debatten.

Utöver ovanstående omständigheter finns andra frågetecken som omgärdar utredningsmaterialet. Till exempel finns filmbilder som visar att någon med stora undervattensresurser varit nere vid vraket någon av de första dygnen och skaffat sig tillträde till lastdäcket genom att öppna ombordkörningsrampen.

Vad är skälet till att Hirschfeldt undanhållit uppgiften om att avtalet som möjliggjorde militära frakter på Estonia skrevs redan 1992. Om man inte tror att ett så exceptionellt avtal skrivs i hemlighet bara för att det skulle kunna komma att behövas två år senare så återstår slutsatsen att det skrevs därför att det förelåg ett akut behov av att föra in militärt materiel utanför gängse tullrutiner. Informationen om att avtalet skrevs redan 1992 är relevant information i det större sammanhanget. Det vittnar om att verksamheten var långt mer omfattande än bara de två leveranser under september månad 1994 som Försvarsmakten erkände. Även om Hirsch-Feldts uppdrag var avgränsat till att endast granska september 1994 så fanns det inga hinder för honom att också berätta att avtalet skrevs 1992.


http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11964&number=91030
Quote:
Söfartsverket medverkar till mörkläggningen av Estoniakatastrofen
Debattartikel i Expressen den 27 april 2006

Nya uppgifter visar att personer på Sjöfartsverket medverkat till en mörkläggning i samband med Estoniautredningen. Det gäller den filmdokumentation som sjöfartsverket ansvarade för och som genomfördes i december 1994 på regeringens uppdrag. I en sju minuter lång sekvens tagen av dykare inne på Estonias lastdäck finns dokumenterat vad en tysk expertgrupp som arbetat på Meyer Werfts uppdrag, anser vara sprängskador. Av skadornas karaktär har slutsatsen dragits att sprängningen genomförts efter det att Estonia förlist och på det ställe som håller fast ombordkörningsrampen. Sjöfartsverkets dåvarande jurist Johan Fransson avkrävde dykarna från det amerikanska företaget Rockwater ett tysthetslöfte och att aldrig yppa vad de sett och filmat.

...........................

Det är mot denna bakgrund som frågan om Estonia bar en militär last under förlisningsnatten är relevant. En sådan last behöver nödvändigtvis inte ha med själva olycksorsaken att göra. Men en militär last skulle kunna utgöra motiv för att skaffa sig tillträde till lastdäcket. Försvarsmakten har medgivit, efter 10 års mörkande, hemliga militära transporter veckorna före förlisningen men uppgav att man inte hade något ombord under förlisningsnatten. Frågan om vilken kunskap som finns om en militär frakt under förlisningsnatten, oavsett vem som formellt ansvarade för den, har aldrig utretts.


Dessa omständigheter är fullgoda skäl till en ny Estoniautredning. En sådan har nu avvisats av en majoritet av trafikutskottets 17 ledamöter som istället föreslår att Sveriges riksdag nu på torsdag ska stoppa förslaget om en ny utredning. Ställda inför såväl bildmaterial som andra för Sjöfartsverket besvärande fakta har socialdemokraten Clas-Göran Brandin och moderaten Margaretha Nyqvist, som båda företräder sina partier i Estoniafrågan i trafikutskottet, motverkat varje form av granskning av Sjöfartsverket. Båda två sitter samtidigt i Sjöfartsverkets styrelse.

Å andra sidan förs kravet på en ny utredning för första gången fram av ledamöter från riksdagens samtliga partier. I både det estniska och svenska parlamentet ökar antalet ledamöter som finner det nödvändigt med en ny utredning. På en hearing i Sveriges riksdag den 5 april dömde en av landets främsta skeppstekniska experter, professor Anders Ulfvarsson från Chalmers, ut haveriutredningen. Den högsta ledningen i haveriutredningen hade en dold agenda sa han till riksdagsledamöterna.

Samtidigt växer opinionen i Estland och i det estiska parlamentet för en ny Estoniautredning. Man vill veta orsaken och omständigheterna till varför 852 människor dog, om Estonia bar militär last under förlisningen och om det finns något samband mellan en sådan last och förlisningsorsaken. Den svenska regeringen har glädjande nog genom Mona Sahlin svängt i frågan. Man vill inte förhindra ett estniskt initiativ till att utreda frågorna och säger att det så kallade gravfridsavtalet inte ska utnyttjas för att förhindra nya undersökningar.

Återstår att gå från ord till handling. Nya och av inblandade parter oberoende undersökningar under fullständig öppenhet vore ett första steg närmare att kunna lägga Estoniakatastrofen bakom oss. Låt oss ta det steget!

.........................

Sjöfartsverket har inte dementerat eller komenterat uppgifterna i artikeln. Johan Fransson har vägrat ställa upp i debatt i Sveriges Radio.http://tv4.se/nyheter/413344.html
Quote:
Ångström: Okända dykare i Estonia efter förlisningen
Dagarna efter Estonias förlisning tog sig någon ner till vraket och bröt upp bilrampen.


http://tv4.se/nyheter/466789.html
Quote:
Det är miljöpartisten Lars Ångström som partiets kongress i Borås mailat en skarpt formulerad JO-anmälan.

Johan Hirschfeldt lämnade sin Estoniautredning till regeringen i början av förra året.
Men trots att han själv hade sett det hemliga avtalet mellan tullen och försvaret från 1992, om tullklarering av särskild materiel, valde han att inte redovisa att avtalet redan varit i kraft i 30 månader när Estonia gick under.

Rutinerad utredare

Hovrättspresidenten Hirschfeldt är en av Sveriges mest rutinerade utredare, på senare tid mest känd som ordförande i katastrofkommissionen om tsunamin.

I efterspelet till den utredningen har bakgrundsmaterialet spelat en central roll i försöken att klargöra vem som talade med vem.
Förhörsutskrifterna med statesekreterarna Danielsson och Dahlgren har legat till grund för fortsatt granskning, av just JO.
Men i fallet Estonia valde Johan Hirschfeldt att förstöra utredningens bakgrundsmaterial

Ytterligare en punkt i anmälan, även här med direkt hänvisning till Nyheternas granskning, är ett uttalande från Hirschfeldt i riksdagen.
Där påstod han att han hade talat med en tjänsteman i regeringskanliet som kände till och hade sett avtalet från 1992.

Spårlöst försvunnet

Men som framgått av våra inslag är avtalet spårlöst försvunnet i regeringskansliet.
Ingen säger sig heller ha blivit informerad om avtalets existens, så frågan är vem Hirschfeldt talade med.
Lars Ångström tvivlar på att något sådant samtal ägt rum.
I sin anmälan till JO ställer Ångström den raka frågan om Hirschfeldt talar osanning.

Johan Hirschfeldt har nyligen frågats ut av JO om tsunamins efterspel. Nästa förhör kommer att handla om krigsmateriel ombord på Estonia.


http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=292211&lid=art_334639&lpos=extra_0
Quote:
Krigsmateriel smugglades med Estonia

REPORTAGE: Tio år efter Estonia-katastrofen bekräftar nu en före detta tullchef i Stockholm vad många spekulerat i - färjan användes för smuggling över Östersjön.
Den hemliga lasten bestod av rysk krigsmateriel som släpptes igenom tullen på order av högsta ledningen.


http://www.tv4.se/nyheter/467257.html
Quote:
Hemliga militära transporter pågår fortfarande
De hemliga militära transporterna av krigsmateriel med Estlandsfärjorna fortsatte även efter Estonias förlisning.
Och de pågår fortfarande.
Det avslöjar Nyheternas granskning.

Historien bekräftas för Nyheterna av en välplacerad källa inom försvaret och är ett exempel på att hemliga militära transporter över Östersjön - av samma typ som på Estonia - fortfarande pågår.
Publicerad den 29 maj 2006 18:34
Back to top
11-09-01.blogspot.com
Guest

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 0:09:05    Post subject: Reply with quote

Det finns de som påstår sånt här:
http://blog.lege.net/?/75-Freds-och-konfliktparadigm.html
Quote:
VIKTIGT

Som väl flertalet läsare har förstått, är det utomjordsteknologi vi talar. Den gör det möjligt att färdas genom tid och rum. Och den har använts så av besökare från andra världar. Dr. Greer är mycket noga med att i sin senaste bok understryka att de riktigt svarta cellerna av den hemliga regeringen, de som håller på hemligheterna, de som arbetar på att Harmageddon "äntligen" ska komma till stånd av ideologiska och eskatologiska skäl - så att de ska bli upptagna till sin föreställning av Gud och vi andra förgås - att dessa grupper sedan ett halvt sekel har haft egna "UFO:n" och att de har genomfört "abductions" och "cattle mutilations" för att skrämma människor att bli rädda för utomjordingar.

Många av dessa är fortsättningen på Nazisternas projekt i Peenemünde. Med projekt Paperclip transplanterades nazistiska krigsbrottslingar och vetenskapsmän direkt från att tjäna Hitler till att fortsätta tjäna den mörka sidan, fast nu i USA. Redan på 1930-talet köpte tyskarna antigravitationsteknik stulen från Nikola Tesla. De jobbade med bl.a. detta i Peenemünde. Det är ingen tillfällighet att nazisterna nästan utvecklade atombomben först. De kan även hur man med olika droger och andra mind control tekniker kan förmå personer att uppleva t.ex. skrämmande bortrövanden som inte händer i den fysiska världen.

Och nu till det riktigt farliga: De har inget emot om alla "tror på UFO:n", för de har en plan som de kan komma att sätta i verket som går ut på att FEJKA "Världarnas Krig". De tänker sig att fejka att utomjordingarna anfaller, med egna UFO:s, med biologiska entiteter skapade i provrör som ska föreställa utomjordingar, ja, hela köret. Som "X-Files" x 10... Vad var det "cancermannen" sa till agent Fox Mulder? Jo, "You can't handle the truth." Är det så för oss också, kan vi inte hantera sanningen?


Var finns bevisen för detta?
Vilka är de svarta cellerna?
Var finns dessa UFO:s?
Var finns de biologiska entiteterna?
Vilka har färdats genom tid och rum?
Vilka, var, när och hur har följande genomförts - "abductions" och "cattle mutilations" för att skrämma människor att bli rädda för utomjordingar

Att framföra sådana här ounderbyggda påståenden undergräver fullständigt trovärdigheten också vad gäller den information som är trovärdig - t.ex. berättar vad som verkligen hände 11 september 2001l. Sådant här ounderbyggt material måste rensas bort om den här sajten ska återfå sin trovärdighet!

Det kanske var utomjordingarna som använde sina UFO:s som ubåtar för att spränga Estonia på uppdrag av de svarta cellerna?

Tror inte författaren till ovanstående citat hävdar det, eller?
Om inte - dessa påståenden kan bevisas - så rensa bort spekulationerna om utomjordingar, UFO:s och svarta celler så att den här sajten kan återfå sin trovärdighet - om det nu är möjligt efter ovannämnda fadäs?
Back to top
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 28 Jul 2005
Posts: 302
Location: Tullinge, Botkyrka

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 20:08:39    Post subject: Sunt förnuft är summan av alla fördomar Reply with quote

Det finns en konflikt mellan att söka sanning och att betraktas som trovärdig. UFO-forskaren Albert Einstein sa ungefär att sunt förnuft är summan av alla fördomar. Det "11-09-01.blogspot.com" tidigare citerade UTANFÖR SITT SAMMANHANG hängde ihop med en bok skriven av en person som åtnjuter stor respekt bland världsledarna. Det är ganska idiotiskt att inte fundera på vad världens ledare tror, och varför... Genom att citera lösryckt från sitt sammamhang är det hr. "11-09-01.blogspot.com" som gör sitt bästa för att sprida dynga.Utomjordspolitik och relationer med extraterrestrials diskuteras seriöst - utanför offentligheten, för efter 100 år av desinformation och löjesspridning så får man 1000 "11-09-01.blogspot.com" i hasorna om man säger det offentligt.

Ändå är det - tror jag - exakt det vi måste göra om vi ska förstå vad "de som bestämmer" EGENTLIGEN tror, och enligt vilka föreställningar de egentligen agerar. Så håna du - var som alla andra, som inget vill begripa av vad som egentligen händer bakom kulisserna. Tjafsa på med dina judiska bankier, trilaterala kommissioner, bilderbergare, skulls & bones och allt vad det är. Tyvärr tror jag ändå inte du kommer nära lösningen. Men lycka till.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
11-09-01.blogspot.com
Guest

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 20:08:40    Post subject: Reply with quote

Ta del av riksdagsdebatten om Estonia och sanningen!

Det ska vara möjligt att ta del av debatten den 12 juni 2006:
http://www.riksdagen.se/
Quote:
22. Interpellationsdebatt: Estonias bogvisir.: Sahlin, Mona (s) - Samhällsbyggnadsminister (2006-06-12)
Hela debatten | Tal som matchar sökningen


Man får sådana här "lustiga" länkar:

Interpellationsdebatt
Måndag 12 juni 2006
Estonias bogvisir (2005/06:455)
besvaras av Sahlin, Mona (s) - Samhällsbyggnadsminister


Webb-tekniken verkar inte vara den bästa hos riksdagen!!!

Här ett exempel på svar man får från riksdagen:
Quote:
Hämta webb-tv-filen från arkivet

Det tal du vill se står nu i kö för att hämtas. Det är 521 tal före i kön. Du bör kunna se talet om 69 timmar och 37 minuter, men det kan gå fortare eller ta längre tid. Du måste klicka på talarens namn för att se om hämtningen är klar eller inte.

Shocked
Här ett olycksfall i arbetet, eller?

Quote:
Senast publicerade
I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Protokollet publiceras normalt cirka sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut.

Ett fel inträffade
Fel vid listning.

# MISSLYCKAT ANROP:
# Thread creation error: Not enough storage is available to process this command
# System.Runtime.InteropServices.COMException
# Thread creation error: Not enough storage is available to process this command


Här ytterligare exempel:
Quote:
Kommande debatter
Interpellationer är frågor som riksdagsledamöter har ställt till ministrarna i regeringen. Interpellationerna ska besvaras muntligt i kammaren.

Ett fel inträffade.
Sidan kunde inte laddas.

* The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.


Ungefär så här långt kan man komma:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2005/06&nr=473
Quote:
Interpellation den 22 maj
Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att den svenska Försvarsmakten utnyttjade Estonia för frakt av militärt materiel, var det aldrig någon som informerade den internationella haveriutredningen av Estonias förlisning om detta faktum. I stället viftades uppgifter om militära laster på Estonia bort i debatten som konspirationsteorier.

Enligt flera källor har den svenska Försvarsmakten också medverkat i aktiviteter vid Estonias vrak omedelbart efter förlisningen som inte nämns i haveriutredningen. Bland annat ska marinens specialfartyg Urd ha gått ut till förlisningsplatsen och det genomfördes dykoperationer på vraket. Uppgifterna har bland annat lämnats av fartygets kapten, den framlidne Birger Lehre, till andra försvarsmaktsanställda.

När den estniska statsåklagaren Margus Kurm, som på den estniske regeringens uppdrag leder en utredning om omständigheterna kring Estonias förlisning, ville ställa frågor till Urds dåvarande dykchef Mikael Gustavsson vägrade han träffa Kurm.

Sjöfartsverket som ansvarade för flera av de dykningar som genomfördes på Estonia belade dykarna med tystnadsplikt. De skulle aldrig få berätta om vad de såg under sitt arbete på Estonia. När den estniska statsåklagaren bad Sjöfartsverket om att få träffa dykarna och att dessa skulle frias från sin tystnadsplikt i samtal med honom vägrade Sjöfartsverket gå med på detta.

Samtidigt har det på den internationella oberoende faktagruppens hemsida lagts ut filmmaterial taget vid de officiella dykningarna, filmmaterial som visar att man, tvärtemot vad haveriutredningen vill påskina, varit inne på lastdäcket med dykare. Enligt IFG visar dessa bilder sprängskador inne på lastdäcket. Dessa sprängskador är på ställen som inte utgör fartygets skrov och torde därmed inte ha något med sjunkförloppet att göra. Enligt bildanalysen så har de tillkommit efter det att fartyget gått till botten.

Samma analys av bildmaterialet görs av en tysk expertgrupp som arbetat på Meyer Werfts uppdrag. Platsen för sprängskadorna anges vara den plats där fästanordningar för bogvisirets hydralik och ombordkörningsrampens fästen finns. Den estniska regeringens delrapport som presenterades i mars 2006 slår också fast att haveriutredningen underlät att i tillräcklig omfattning undersöka möjligheterna av en sprängning ombord på Estonia.

Den enda undersökning som genomförts när det gäller sprängskador har gjorts på det upplockade bogvisiret av den finländska polisen. De uppger själva i sin rapport att undersökningen var begränsad till bara de mest vanligt förekommande sprängämnena. Någon metallurgisk analys genomfördes till exempel inte. Efter att analyserna gjordes i Finland har också andra och avsevärt mycket bättre metoder för sådana undersökningar tagits fram.

Då bogvisiret i dag står i säkert förvar på Musköbasen skulle det vara tämligen enkelt att låta ett internationellt oberoende forskningsinstitut genomföra metallurgiska- och andra analyser. Mot bakgrund av uppgifterna om var någonstans sprängningar ska ha genomförts är det också enkelt att låta undersöka de relevanta delarna av bogvisiret och bogvisirets fästanordningar som satt kvar på bogvisiret då det togs upp ur havet. På samma sätt skulle det vara såväl enkelt som billigt att med en robotkamera låta undersöka de relevanta delarna alldeles innanför ombordkörningsrampen. Fartygsvraket ligger så lättillgängligt och grunt att om det ställts på högkant skulle över halva fartyget sticka upp ovanför vattenytan.

Ett tydligt filmmaterial av utrymmet alldeles innanför ombordkörningsrampen, taget under full öppenhet och insyn av oberoende sakkunniga, tillsammans med metallurgiska analyser av speciella delar av bogvisiret och dess fästanordningar skulle kunna bekräfta eller avföra uppgifterna om sprängning ombord på Estonia.

Vad avser statsrådet Mona Sahlin att vidta för åtgärder för att sådana undersökningar ska kunna genomföras?

Planerad dag för debatt: 2006-06-12


Söker man på senaste protokoll - så är det senaste från förra veckan Datum: 2006-06-07

Quote:
Kammarens protokoll
I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Protokollet publiceras normalt cirka sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut.

Quote:
Sökord: estonia
Sökningen gav 63 träffar. 1. Protokoll 2005/06:136
Riksdagens snabbprotokoll 2005/06:136 Onsdagen den 7 juni
Överläggningen var härmed avslutad. 8 § Svar på interpellation 2005/06:411 om Estonia Anf. 20 Samhällsbyggnadsminister MONA SAHLIN (s): Herr talman!
Datum: 2006-06-07, Träffvärde: 85.47% (id 927867)
Back to top
11-09-01.blogspot.com
Guest

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 21:04:07    Post subject: Reply with quote

Här är DN:s referat:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=551943&previousRenderType=2
Quote:
Publicerad 12 juni 13:28

SKL granskar Estoniabilder
Bilder och filmer av Estonias vrak ska granskas av SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium.

Det beskedet gav samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin på måndagen.

SKL ska inom kort få uppdraget att analysera bilderna, sade Mona Sahlin vid en riksdagsdebatt om Estonia. Det kan också bli tal om att upphäva tystnadsplikten för de dykare som undersökt Estonia. Allt för att skapa mer klarhet kring olyckan.

Beskeden gavs som svar på tre interpellationer, alla om Estonia, av Lars Ångström (mp).

Enligt Lars Ångström finns det bilder som kan tyda på att bogvisiret har flyttats efter förlisningen.

Det finns också tydliga bildbevis för att andra dykare än haverikommissionens var nere vid vraket.

- Vilka är de andra dykarna? De fanns där med svenska myndigheters goda minne, sade Lars Ångström.

Han undrar om Estonia kan ha haft militär last vid förlisningen. Det är känt att Estonia använts för militära transporter av den svenska försvarsmakten, men inte under förlisningsnatten.

- Men kan Estonia ha haft militär last ombord som någon annan var ansvarig för? undrade Lars Ångström som menade att även om detta inte haft med olyckan att göra ändå borde klarläggas.

Med hänvisning till gravfriden vill inte Mona Sahlin tillåta dykningar vid Estonia.

Sverige kan inte utreda ett annat lands eventuella militära transporter och aktiviteter, sade Mona Sahlin. Hon hänvisade till att hon vill bistå de två olika utredningar som pågår i Estland- av den estniska regeringen respektive det estniska parlamentet.

Kari Molin


Här är Aftonbladets Sverige Nytt från 12 juni 2006:
Quote:
Jättebeslag av heroin i Småland (20:42)
Försvunnen svensk fängslad i Syrien (20:37)
Fästmön hördes i Högsbymordet (19:28)
Hemvårdare svårt biten av hund (19:23)
Dosa hjälper dig minnas p-pillret (18:38)
Elever dömda för Hitlerhälsning (18:30)
Frontalkrock med lastbil - en död (18:22)
Två anhållna för mord i Landskrona (16:33)
Jagades - av fyrtio uppretade kor (15:41)
Knivrån mot frisörsalong i Krylbo (15:19)
Stal datorer för miljoner i Malmö (14:48)
Vinterkräksjuka hotar - i sommar (12:32)
Ett års fängelse för hot mot dotter (11:36)


Här Aftonbladets ledare 12 juni 2006:
Quote:
Hästen – en het valfråga
12 juni 2006.

Hästnäringen måste ta gemen- samma tag.
”Det som är så spännande med hästnäringen är att det är en stor ideell folkrörelse som samtidigt har en jättepotential för att utveckla företagande, särskilt i den nya upplevelseindustrin.”
Näringsminister Thomas Östros var entusiastisk efter mötet i helgen med hästföretagare i Uppland.


Dagens Nyheters ledare från 12 juni 2006:
Quote:
Dagens huvudledare
Stabilitet inte svaret på hur fler ska få arbete
Partiet som brukade varna för tvåtredjedelssamhället tecknar nu självt en bild av Sverige där de mindre lyckligt lottade retuscherats bort. Men de arbetslösa förtjänar en plats i valdebatten.


Svenska Dagbladet:
Quote:
den 12 juni 2006
Artikel för artikel
Vi blir för dyra för varandra
Loppet är inte kört för Irak


PS
De kanske har en kommentar imorgon?
Back to top
11-09-01.blogspot.com
Guest

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 21:25:01    Post subject: Reply with quote

SVT har detta:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=608028&lid=puff_608018&lpos=lasMer
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=608028&printerfriendly=true
Quote:
Vrakbilder av Estonia ska analyseras
Publicerad 12 juni 2006 - 13:27
Uppdaterad 12 juni 2006 - 20:06

Alla filmer som tagits av Estonia- färjans vrak ska granskas av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Bakgrunden är påståenden att bilderna manipulerats.

-Jag tror inte själv att filmerna manipulerats men jag vet att många tror det och det här är ett sätt att bringa klarhet i fallet, sade samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin i en utfrågning i riksdagen.

Enligt riksdagsmannen Lars Ångström (mp) tyder filmer från december 1996 på att någon okända dykare varit inne i vraket efter förlisningen 1996.

Inte först på plats
Miljöpartisten Lars Ångström upprepade på måndagen i riksdagen sitt påstående om att haverikommissionen inte var först på plats efter Estonias förlisning. Deras första dykningar gjordes i december 1994.

Filmerna som togs av haverikommissionen visar Ångström sprängskador som tyder på att någon annan tagit sig in i vraket först. Han hävdar också att en okänd dykare syns på bilderna. Han pekar även på uppgifter om att svenska marinens specialfartyg Urd var vid vrakplatsen strax efter förlisningen.

-Jag har inga kommentarer till det, absolut inga, säger ansvarigt statsråd Mona Sahlin.

Hård kritik från Estland
Sahlin tror fortfarande att orsaken till katastrofen står att läsa i internationella haverikommissionens rapport från 1997, och ser ingen anledning till att ta initiativ till att bryta gravfriden genom nya dykningar. Däremot säger hon att Sverige är berett att diskutera saken om andra länder tar upp frågan.

Kommissionens arbete har kritiserats hårt från Estniskt håll. Efter att det framkommit att Sverige använt Estonia för att transportera krigsmateriel tillsatte man en regeringskommitté och en parlamentarisk kommission som utreder förlisningen.
Back to top
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 28 Jul 2005
Posts: 302
Location: Tullinge, Botkyrka

PostPosted: Mon, 2006 Jun 12 23:58:47    Post subject: Hr. klippklistraren orkar inte läsa sina egna texter Reply with quote

Jag har en kommentar: Hr. klippklistraren orkar inte ens korrekturläsa sina egna klippklistringar, stänger inte av Smilies trots att han postar "8" följd av ")" , t.ex., vilket blir Cool istället för 8 ). Om Hr. klippklistraren inte orkar läsa sina egna texter, hur kan han tro att någon annan orkar?! (Nu fixade jag texten ifråga - som så många andra texter som slafsigt slängts ut av en och densamme klippklistrare.)
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 28 Jul 2005
Posts: 302
Location: Tullinge, Botkyrka

PostPosted: Tue, 2006 Jun 13 0:59:28    Post subject: Förresten börjar jag tröttna på allt verbalt abuse Reply with quote

Förresten börjar jag tröttna på allt verbalt abuse från personen ifråga. Jag sätter honom på "hold" ett tag. Han kan behöva ta igen sig ett par dagar.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 28 Jul 2005
Posts: 302
Location: Tullinge, Botkyrka

PostPosted: Tue, 2006 Jun 13 16:06:23    Post subject: Löje är den bästa desinformationen Reply with quote

En reflektion jag gör, efter att en viss kontakt uttryckt en hel del bitterhet över att jag - som han tycks tänka - skulle ha blivit en desinformatör genom att - tycks han mena - avsiktligt ha diskrediterat mig själv genom de spår jag i mina senaste bloggningar har kommit in på, är att man tydligen måste välja mellan någon slags kredibilitet och att försöka förstå vad som egentligen pågår.

Albert Einstein, som ju inte alls var främmande för de spår jag alltså nu har varit inne på - även om hans insatser på detta område hållits mycket hemliga - lär ha sagt att sunt förnuft bara är summan av alla fördomar.

Visst ligger det vishet i att endast påstå vad man kan dokumentera. Men man måste väl samtidigt få redogöra för vad en viss källa hävdar - särskilt när det blir allt tydligare för bloggaren att denna källa inte på något sätt _betraktas_ (av makteliten) som suspekt, utan när det istället tycks vara själva det kompakta löjesspridandet under 100 år samt en rädsla för personlig säkerhet som ligger bakom. Det är inte förnuftigt att bortse från en växande bevisbörda - såsom det nu samlas i detta ämne, som tycks vara den (genom löje) bäst bevarade hemligheten de senaste 100 åren.

Speciellt är det inte förnuftigt, när denna bevisbörda faktiskt påverkar hur makthavare och elit tänker. Om vi ska ha en chans i h-----e att fatta vad som pågår, så kan vi inte automatiskt avskärma oss från vissa tabubelagda tankar, bara för att de är tabubelagda.

Löje är den bästa desinformationen. (Vilket för övrigt beskriver en viss skribents arbete en bit upp i denna tråd.)

Vidare, en till reflektion är att det som i underrättelsevärldarnas halvvärdar ses som fullt rimligt och tänkbart, är i det allmänna medvetandet helt otänkbart. Om man ska fatta vad som händer måste man se båda verkligheterna.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Leif Erlingsson
Site Admin


Joined: 28 Jul 2005
Posts: 302
Location: Tullinge, Botkyrka

PostPosted: Tue, 2006 Jun 13 20:48:25    Post subject: Angående Estonia Reply with quote

Angående Estonia rekommenderar jag siterna http://estonia.kajen.com/ samt http://heiwaco.tripod.com/ som de bästa för att hålla sig uppdaterad. http://mediekritik.lege.net/ har inte ambitionen att ersätta utmärkta resurser som finns, utan är till för att diskutera varför det ser ut som det gör.

Angående "11-09-01.blogspot.com"'s staus här på forumet så hade jag från början tänkt släppa på honom igen. Men efter att han för andra gången på ett par månader skickat ett antal otrevliga mail där han visar sig helt obalanserad - jag ska inte förödmjuka honom ytterligare genom att här återpublicera dem - så finner jag det klokast att för min egen själfrids skull helt stänga av honom från detta forum. Det är olyckligt, då han faktiskt grävde och skrev, men det är mycket möjligt att de "vibrationer" han samtidigt gav ifrån sig skrämde bort potentiella postare. Medlemslistan på forumet är faktiskt lång och imponerande, från ett möte om mediekritik, men endast en i den listan har vågat posta - och då på en privat area endast för denna grupp. Resten - många kända namn - har antagligen skrämts av "11-09-01.blogspot.com"'s `vibbar', och helt enkelt inte vågat posta.

Tilläggas kan att han reagerade barnsligt och ville att alla texter han någonsin skrivit skulle tas bort. Men de är skrivna anonymt, under en pseudonym, och har länkats till och finns i olika personers medvetande som en plats att leta upp olika referenser. Som det står högre upp på sidan, OBS att texter som är äldre än några dagar gamla ofta spärras för editering, så att länkar hit garanteras referera till det avsedda materialet.

Jag tycker att det är viktigt. Resurser ska inte tas bort från Internet i onödan, t.ex. för att känslor har blivit sårade. Det här är alldeles för viktigt, det handlar om vår framtid. Om något har postats i eget namn så kan jag givetvis anonymisera det, men nu är det ju redan anonymiserat...

Åter om Estonia, så skrivs det utmärkt och insatt om det ämnet på en mailinglista som jag ofta uppmanat "11-09-01.blogspot.com" att gå med på. Ägarna till de båda siter jag angav ovan och många andra insatta personer, journalister, finns på den listan. Där förs vettiga diskussioner i ämnet, som jag själv är alltför ytligt insatt i.

Från den listan har jag klippklistrat dessa kommentarer, men i övrigt är det bättre att gå till länkarna ovan:
Anders Björkman wrote:
Riksdagsinterpellationsdebatt 12 juni 2006 - sprängskadorna vid bogvisirets hydraulik uppkom efter att fartyget hade förlist - under flera månader angavs medvetet en falsk position för Estonias vrak - Bevismaterial har tveklöst förstörts och undersökningar derlåtits i syfte att mörklägga omständigheterna kring Estonia Även jag har uppdaterat - http://heiwaco.tripod.com/offres_emplois.htm
AB

Kenneth Rasmusson wrote:
Nu finns hela måndagens mediaredovisning omkring regeringens SKL-initiativ uppdaterat på sidan...

http://estonia.kajen.com/ESTONIA-NYHETER_2006.html

...tillsammans med aktuell belysning, analyser och kommentarer av undertecknad.

Plus en talande bonusvideo i form av den här lilla pärlan...

Se vad SVT Rapport valde för nyhetsinslag i stället för att redovisa kring regeringsbeslutet om SKL

http://estonia.kajen.com/SVT_Rapport_1930_060612.asx

Kenneth Rasmusson
Fri redaktör i Lund
http://estonia.kajen.com

Däremot kan jag tyvärr inte hjälpa "11-09-01.blogspot.com" utöver att hänvisa till de forum där han kan föra diskussioner med personer som är bättre insatta än jag i detta ämne. Jag orkar och hinner inte sätta mig in i eller kommentera alla ämnen under solen. Om någon annan vågar kommentera så går det bra nu, "11-09-01.blogspot.com" är som sagt nu avstängd från att kunna kasta verbal galla tillbaka, något han har gjort på varenda offentlig person som ändå försöker påverka verkligheten till det bättre. Inte undra på att många inte vill engagera sig för att göra världen bättre: Den som engagerar sig riskerar att utsätta sig för personer som "11-09-01.blogspot.com". Nu har jag också lärt mig att det inte spelar någon roll hur mycket bra info han gräver fram, det är ändå inte värt det. Dock har jag investerat 100-tals timmar på att ordna med material redan postat av denne herre, länkat till det, ibland på mailinglistor, och kommenterat. Därför tar jag givetvis inte bort något! Investeringen är gjord, och det vore idioti att kasta den i sjön.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    http://mediekritik.lege.net/ Forum Index -> Mediekritik All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
HOME          Läs om Intelligentsians blockering här: http://blog.lege.net/          Besök AllaForum!