Date: Wed, 24 Dec 2008 13:33:27 +0100
From: Leif Erlingsson <leif@lege.com>
To: mediekritik@yahoogroups.com, fibforum@fib.se, mot_krig@yahoogroups.com, Teté Guevara <teteguevara@hotmail.com>, info@vaken.se
Subject: God Jul och Gott Nytt År - för oavsett svårigheter så ser vi nu ljuset i tunneln, och det är inte bara det där loket som kommer rusande mot oss, som vi får försöka undvika att träffas av!  Jag tror att hypnosen håller på att släppa, på svenska folket!
 

 

God Jul och Gott Nytt År - för oavsett svårigheter så ser vi nu ljuset i tunneln, och det är inte bara det där loket som kommer rusande mot oss, som vi får försöka undvika att träffas av!  Jag tror att hypnosen håller på att släppa, på svenska folket!

Och grattis till Efti och Muntathar i radion - http://www.sr.se/webbradio/?Type=broadcast&Id=1515741&isBlock=0 (efter nyheterna).


SvD Synpunkt 2008-12-22 A31:
SvD 2008-12-22 A31 Synpunkt


Sedan har mina vänner Lasse och Snorre fått denna väl spridd internationellt, och nu även i Sverige genom Tidningen Kulturen:


http://tidningenkulturen.se/content/view/3876/92/


Ska Israel uteslutas ur FN? Skriv ut E-post
Debatt - Politik
Skrivet av Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson   
2008-12-22
Gazaremsan är nu världens största koncentrationsläger. Läget blir allt mer outhärdligt för dess 1,5 miljoner palestinier. Leverans av mat, medicin och bränsle stryps, eller stoppas. Undernäring bland barn ökar. Vatten och avlopp upphör att fungera. Barn dör i avsaknad på sjukvård. Handgrävda tunnlar till Egypten är de enda andningshålen. Journalister och diplomater förvägras tillträde. Israel planerar mer militära insatser. Gazapalestinierna skall nu svältas ut och göras till ett egyptiskt problem. FN bör använda ordet apartheid i samband med Israel och överväga sanktioner med tidigare Sydafrika som förebild. Detta budskap framförde presidenten i FN:s generalförsamling Miguel dÈscoto Brockmann på möte den 24 november 2008 med bland andra FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Nobels fredspristagare 1976, irländskan Mairead McGuire, föreslog nyligen en folkrörelse med kravet att FN bör avskaffa Israels medlemskap. Kännbara internationella påtryckningar krävs nu för att få stopp på Israels krigsförbrytelser.

Israel har under 60 år aldrig visat någon vilja att uppfylla det krav som FN ställde i samband med beslutet om medlemskap 1948, nämligen att de fördrivna palestinierna snarast skulle få återvända. Därutöver har Israel det föga smickrande världsrekordet i att ignorera FN-resolutioner.

Det kan ifrågasättas om Israel är en legitim statsbildning i folkrättslig mening. Detta kräver enligt normal mellanstatlig praxis fastslagna gränser och en konstitution, vilket Israel saknar. Dessa krav ingår också i den delningsresolution (nr 181) som FN:s generalförsamling antog den 29 november 1947. Den var ett förslag som de sionistiska judarna godtog, men som arabstaterna på goda grunder avvisade som orättfärdigt. Det är bara FN:s säkerhetsråd som kan fatta bindande beslut. Det geografiska område som Israel senare ensidigt hävdade är avsevärt större än FN:s förslag.

Fördrivningen av åttio procent av de palestinier som levde väster om 1947 års stilleståndslinje och Israels vägran att låta dem återvända är det folkrättsliga argumentet för Israels uteslutning ur FN. Israel har själv inte bara satt förslaget till delningsplan ur spel, utan dessutom dragit undan den från början svaga grunden för sitt medlemskap i FN.

Israel använder olika strategier för att uppnå samma mål som man arbetat på i över hundra år: Så få och så väl kontrollerade och försvagade palestinier som möjligt i så små områden som möjligt mellan Medelhavet och Jordanfloden. Och att försöka att få omvärlden att acceptera den markstöld som är en förutsättning för den "stat" som kallar sig "judisk och demokratisk". Detta har naturligtvis inget som helst med en fredsprocess att göra.

Varför kommenteras aldrig att Israels premiärminstrar i tid och otid tjatar om hur viktigt det är att omvärlden och palestinierna erkänner Israel, inte som en demokratisk stat för alla sina medborgare, utan som en "judisk stat"?

Vad skulle vi ha sagt om Sydafrikas premiärministrar på samma sätt krävt erkännande av Sydafrika som en "vit och demokratisk stat", det vill säga att de facto acceptera det rasistiska apartheidsystem som var grunden för de icke-vitas ställning som undermänniskor?

I "Rasism eller demokrati" skrev den judiske dissidenten och tidigare talmannen för Knesset Avraham Burg i SvD den 20 oktober 2003:

"Judar utomlands, för vilka Israel är en grundpelare i den egna identiteten, måste börja bry sig och göra sina röster hörda. ... Vi kan inte hålla en palestinsk majoritet under en israelisk stövel och samtidigt betrakta oss själva som Mellanösterns enda demokrati. Utan lika rättigheter för alla som bor här, araber och judar, finns ingen demokrati ... Det är vad premiärministern borde säga till folket. Han bör presentera alternativen ärligt: Judisk rasism eller demokrati."

De lagar och administrativa bestämmelser som gör Israel till en apartheidstat presenteras i "Demokrati eller folkmord", av Lasse Wilhelmson i SvD den 3 juni 2003.

Det finns inte heller i FN:s rekommendation om en judisk och en palestinsk stat något stöd för att medborgarna i dessa stater inte skulle ha samma rättigheter. Ej heller framgår det på viket sätt som den "judiska" staten skulle vara judisk. Däremot framgår avsikten att demografiska förhållanden skulle behållas intakta vid delningen. Att tolka in en avsikt om den "judiska statens" karaktär som överensstämmer med sionismens ideologi svär emot resolutionens text.

Till och med i Balfour-deklarationen, som helt saknar folkrättslig status, poängteras att det judiska nationalhemmet i Palestina inte skulle få inkräkta på palestiniernas rättigheter. Inte heller USA:s president Truman erkände Israel som en judisk stat. Tvärtom strök han just denna formulering i konceptet till sitt beslut att erkänna Israel.

Den legitimitet som Israel ständigt söker som "judisk stat" saknar alltså stöd i något av de internationella dokument som behandlar statsbildningen. Detta är naturligtvis Israels regeringar fullt medvetna om. Varför annars ständigt söka detta erkännande?

FN bör nu påbörja en bojkott av apartheidstaten Israel och med hot om uteslutning ur FN kräva av Israel att de fördrivna palestinska flyktingarna skall få återvända i enlighet med FN-resolutionerna 194 och 3236.

Först därefter kan meningsfulla fredssamtal påbörjas om olika lösningar för samexistens med lika rättigheter för alla mellan Medelhavet och Jordanfloden. Ingen sådan lösning är förenlig med bevarandet av en judisk apartheidstat.

Snorre Lindquist och Lasse Wilhelmson


Ett gott tecken i tiden är alla före detta judar som genomskådat judendomen och sionismen, och distanserar sig!  Precis som före detta Scientologer, Jehovas vittnen, Mormoner o.s.v..  Avhoppare hatas förstås oftast inifrån, det är lika för alla.  Men avhopparna har anslutit sig till mänskligheten medan de speciella i grupperna ser sig som överlägsna oss andra, det gäller alla sorters elitism.  Även den sionistiska som bygger på judendomen - kolla gamla testamentet!  Just Sverige och svenskarna har av någon anledning extra svårt för att se den sionistiska ondskan.  Det var likadant med den nasistiska under andra världskriget, den såg vi inte heller.  Jag undrar vad det är för fel.  Överdriven tillit, kantänka.  (En eloge dock till Eva Bonnier, som i protest lämnat den Judiska Församlingen i Stockholm.)

Swami Dhyan Giten skriver häromdagen i Tidningen Kulturen om "Hjärtats Stilla Revolution", se "Från rädsla till kärlek, från mörker till ljus och från separation till helhet".  "Utmaningen för 2000-talet är Hjärtats Stilla Revolution. Det är inte en revolution inom en organisation eller ett land i traditionell bemärkelse med våld, galenskap och blodsutgjutelse, utan det är en revolution i mänskligt medvetande på individuell nivå."

Hjärtats intelligens är en del, säger mig min intuition.  Högre intelligens.  Andligt infiltrationsförsvar.  Jag ser framför mig en bild hur intuition och ännu mer predation (se intuitiva men mycket kompakta texter från Abdel-Masih Wazir på http://leiferlingsson.wordpress.com/) drar dig dit din högre intelligens visar dig.

Medan känslorna drar dig dit andra vill dra dig, gruppkulturer, andlig infiltration.  Dumheten är farligast av allt, för den kan förgöra även sig själv (och det oavsett om den är välmenande eller illvillig).  Därnäst kommer intelligens utan kärlek.  Men intelligent kärlek är vad vi verkligen behöver.  En sådan kärlek blundar inte för kunskap, oavsett i vilka sammanhang denna kunskap uppdagats.

Dumheten är det stora hotet.  Så det primära är förvisso andligt uppvaknande - vilket inte innebär andlig godtrogenhet.  Som mänsklighet behöver vi, hävdar jag, hjärtats högre intelligens, predation, intuition, andligt infiltrationsförsvar gentemot grupptänkande, gruppkulturer som medelst mobbing och förlöjligande och många andra tekniker, se ex. http://soultravel.se/vetenskap/skeptikerskolan/ och http://amasci.com/pathskep.html, censurerar vår verkliga styrka.  Vår kultur är mycket stupid genom att döma ut de egenskaper som är våra starkaste och bästa såsom sjukliga, felaktiga, vanföreställningar etc, i själva verket själv sjuklig, felaktig och har vanföreställningar. ;)

Vi måste öppet tala om hur vi påverkas genom oortodoxa kanaler, för jag är alldeles övertygad om att massor av inflytelserika personer - UTAN ATT TALA OM DETTA - påverkas i sina ställningstaganden av kanaliserad och annan information.  Men eftersom dessa inflytande aldrig diskuteras så kommer man heller i diskussioner aldrig att kunna komma åt orsakerna till dessa personers ställningstaganden t.ex. i klimat-frågan.  De så att säga "vet" att de har rätt, ungefär som jag som mormon "visste" att mormonismen var sann, eller som den troende sionistiske juden "vet" att judar är de enda riktiga människorna och att alla andra egentligen inte har människovärde, och därför kan offras.  (Det var säkert någon utomjording som talade om det för dem, för länge sedan......)  (Kanaliseringar som sägs komma från utomjordingar från Plejaderna säger t.ex. att alla som ifrågasätter "Global Warming" är idioter, och att jordens befolkning för planetens skull måste ned till en halv miljard.  Om det finns sådana utomjordingar så tycks deras omsorg om planeten äkta, men det tycks mindre noga med hur det går med oss människor.  En sådan skillnad i prioritering är inte oväsentlig, då den första prioriteringen inte innebär samma kärleksfulla omsorg om oss människor, utan ett resultat att människor kan offras för det större goda - typiskt gruppkulturer.)

Censurerad klimatartikel: http://blog.lege.net/content/klimatartikel_ej_publicerad_20081216.pdf

Jag tror att det allvarliga viruset som förstör vårt tänkande och därmed hotar mänsklighetens överlevnad är den pervertering av andliga sanningar som religioner och andra gruppkulturer innebär.  Vilket leder till att känslorna styr över förståndet.  Och vi vet inte ens om det.

Mina erfarenheter av att ha låtit mina känslor styra mitt förstånd in i mormonismen som stängde av stora delar av förståndet, hjälper mig se hur befattningshavare, politiker och debattörer på alla nivåer hellre än att erkänna för sig själva vad som så uppenbart sker, ljuger för sig själva och därmed blir hycklare för oss andra.  En vän uttryckte det, om mormoner, att de "blir främlingar inför sig själva och hycklare inför andra".

Detta gör mycket riktigt samhällets ledare till främlingar inför det mänskliga - de slutar befrämja mänskliga värden.  Kort sagt, förståndet släcks ned för vårt land och vår kultur.  Om utvecklingen får fortgå kommer detta att vara mänsklighetens slut.  Vi kan inte överleva en sådan utveckling, om den inte kan vändas.

Till sist vill jag påminna om framsynthet som ville tränga fram genom kretsen kring Bernardino Telesio (1508-1588) med bl.a. Giordano Bruno, som ju blev martyr för vad som nog kom nära sanningen om våra liv.  Deras böcker blev förbjudna av Vatikanen, och är därför fortfarande mycket dåligt kända.  Men det de var inne på höll åter på att bryta fram för 100 år sedan.  Denna gång stoppat genom världskrigen.  Nu lever vi åter i en tid när sanningen om våra liv håller på att slinka ur 'flaskan'.  Vad blir det denna gång, sanningen eller världskrig?  Religionerna tycks arbeta för det senare, som vanligt.  Här min teckning efter att ha läst om Giordano Bruno i Jon Rappoports bok "The Secret Behind Secret Societies":

Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighetBilden finns publicerad 1) i "Den mörka sidan" och 2) i "Tro på liv och död" på min blogg.  Där hittar du också länk till mer om Giordano Bruno.  Men i dag är det intressantare vad som hände i slutet av 1800-talet samt vad som händer NU.  För det senare, se det jag redan har länkat till från bl.a.  http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1873 .  Dock tycks även Lyndon H. LaRouche ha en del poänger, angående hur vår vetenskap missletts från 1500-talet och framåt, se "Kepler's Actual Discovery: Mathematics Is Not Science", Lyndon H. LaRouche, Jr., 2008-11-05.  Jag citerar en del ur den texten i fotnot 8 av "Perspektiv, loopar och stupiditet".

Som jag tidigare skrivit, vi skapar vår egen verklighet - såvida vi inte låter någon annan använda oss för att med hjälp av oss skapa DERAS verklighet...Åter, God Jul och ett Gott Nytt 2009,

// Leif Erlingsson, Intelligentsians blockering, blog.lege.net.
    --- Skapar ny verklighet, utan att blunda för den gamla ---

                  http://leiferlingsson.wordpress.com/

Svårigheten med att ha rätt väldigt väldigt långt från där andra "är" är att man tolkas väldigt väldigt långt från där man själv är...  --  Leif Erlingsson, 2008-12-19.

 
 
Link here: http://leif.lege.net/varfor_jag_gick_ur_mormonkyrkan.html
Printout version: http://leif.lege.net/varfor_jag_gick_ur_mormonkyrkan.pdf
 

Posted here 2008-12-20.
 
Varför jag gick ur mormonkyrkan
av Leif Erlingsson
2008-12-10, 2008-12-20

Här nedan följer mitt mailsvar på frågan varför jag gick ur mormonkyrkan.  (Låt mig först som sist understryka att jag vet att jag är 'stupid'.  Jag döljer det inte på något sätt - helt medvetet - i det följande.  De som försöker dölja sin egen stupiditet lurar möjligen sig själva. ;)  Som en vän sa, "Människan är en talande apa, men hon måste lära sig tala sanning!  It ain't easy!" (Det sista är engelska för "Det är inte lätt!".))

Ibland får jag frågan varför jag gick ur mormonkyrkan.   Så även 2008-12-10.  Här mitt svar:

Hej N.N.

Jag gick ur av moraliska skäl.  Kyrkan hade inte gjort mig personligen något speciellt 'ont'.  (Annat än att begränsa mitt tänkande, men det insåg jag ju inte förrän långt efteråt.)  Eftersom jag och min familj gick ur av samvetsskäl så har det varit mycket viktigt för mig att vara extremt tydlig med mina skäl.  Du finner dessa skäl bl.a. i dessa texter:
 • Här finns såväl en text som svarar på frågan, som en 'mind-map' som jag ritade när tankarna snurrade som värst, så du kan 'kika in' lite i min hjärna hur det där såg ut när jag lämnade kyrkan.
  http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=26#26

 • Här tre texter som täcker såväl varför jag blev medlem, som varför jag blev moraliskt förpliktigad att lämna mormonkyrkan, p.g.a. min rättskänsla och rättspatos.  Bl.a. utträdelsebrev ur mormonkyrkan, med förklaring.
  http://mormon.lege.net/lamna/

 • En kortfattad text om mitt andliga uppvaknande, som tog (om)vägen via mormonismen.
  http://andligt.lege.net/

 • Jag höll en gång ett föredrag om mormonkyrkans ideologi.  Ur dessa föredragsanteckningar kan du utläsa en hel del av mina skäl att inte vara associerad med ett sådant samfund:
  http://mormon.lege.net/forum/viewtopic.php?p=23#23

 • Jag förklarade mig även mycket utförligt i brev till en gammal tempeltjänare, en pensionerad professor från kyrkans universitet i Utah, BYU-universitetet.  Du kan få ta del av detta brev [REDIGERING: Länken till engelskt dokument redigerat 2004-07-25 har här ersatts av en översättning till svenska utförd 2008-12-20]:
  http://leif.lege.net/leif_erlingssons_personliga_sdh_historia.html [SLUT REDIGERING.]
I dag har jag en hel del KUNSKAP om hur vårt andliga universum hänger ihop, där det materiella blott är 'virvlar' och svängningar på 'andra frekvenser' än 'det andliga', enligt modern medvetande- och kvantvetenskap, som vi av media undanhålls kunskap om.  Bokreligionerna som Judendom, Islam, Kristendom o.s.v., i den mån de är bokstavstroende, är alldeles för begränsade.  Även ateismen är alldeles för begränsad.  All auktoritanism begränsar.  Vi människor, tror jag, är Guds sätt att observera sig själv.  Inte det enda, men vi tillför var och en av oss unika och oerhört viktiga perspektiv!

Rekommenderar The MATRIX MATTER CREATION http://uk.youtube.com/watch?v=i3cHPqIq6Rk

Verkligheten skapas/programmeras kontinuerligt genom att programmera våra medvetanden, som är det som kontinuerligt skapar vår verklighet!

Sug på raden ovan.

Kvantvetenskap har visat oss att det är avsikt/intention/VILJAN som skapar verklighet.  Jag anar att det kan handla om att programmera superhologrammet vi alla genom våra medvetanden gemensamt skapar.  Och det gör man verkligen inte hipp som happ.  Vår verklighet är långt mer komplex än några rumtidsdimensioner.  Därför är det en svår och komplex konst att programmera den.  Att så många människor är 'mekaniska materialister' hjälper givetvis till att låsa fast verkligheten i vår nuvarande situation.  Men det låser naturligtvis samtidigt fast våra nuvarande begränsningar.

Att programmera medvetanden är den uråldriga tekniken att styra verkligheten.  Religioner och ideologier är här byggklossar.  Och lagar och regler som håller fast medvetanden inom vissa ramar.  Samtidigt innebär alla dessa fastlåsta byggklossar 'stenar' mot vilka fria tankar kan få fast grepp 'med spettet', och få hävstångseffekt att verkligen slunga sig fritt.  Man kan också se det som att de fastlåsta tankarna fungerar som gravititationshål, som kan utnyttjas för att slunga tankar långt ut - ungefär som solen kan användas som gravitationsslunga.

Enligt nygamla insikter är vi och all materia blott olika komplexa virvlar och vibrationer i etern.  Det gäller elementarpartiklarna såväl som himlakropparna.  Således är vi alla eteriska varelser!  :)  Så, släpp tankarna loss, det är medvetande-vår!

Dumheten är farligast av allt, för den kan förgöra även sig själv.  Därnäst kommer intelligens utan kärlek.  Men intelligent kärlek är vad vi verkligen behöver.  En sådan kärlek blundar inte för kunskap, oavsett i vilka sammanhang denna kunskap uppdagats.


Du hittar fler av mina andliga och vetenskapliga insikter på t.ex. dessa länkar:

(Att gå in i och senare intellektuellt och känslomässigt genomskåda mormonkyrkan var vad mitt medvetande behövde för att slunga sig fritt från de vanliga svenska förankringarna.  Medvetandemässigt så är Sverige ett Nord-Korea.)Det handlar om insikter som i dag finns hos väldigt många intellektuella, men som inte längre släpps fram i media.  En del av detta syntes i Brännpunkt i SvD på 1990-talet.  Men nu är det tyst.  Och inga slutsatser får dras...   Men det påverkar all såväl religion som vetenskap.  Dagens religioner och religiösa ledare är programmerare som genom sina anhängares medvetanden programmerar fast oss i den gamla verkligheten.  Eftersom jag vill ha en bättre värld så låter jag mig inte programmeras av bakåtsträvare.Jag uppfattar i dag mitt livskontrakt som att ge MITT PERSPEKTIV så exakt och tydligt som jag bara förmår på det som sker runtom oss.  Med betoning på hur vi dras in i loopar, och hur vi kan ta oss ur dem igen.  Mitt gudomliga uppdrag, om du vill.  Min syn på det gudomliga är mer som de gamla egyptiernas, att Gud är allt och att vi alla är del av Gud.  Ungefär som de ickemateriella eterteorierna som nu utanför mediebelysningen fått alltmer legitimitet:
 • http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html#c1873
  16PI2.COM
  QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM

 • Relaterat, LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY
  http://plasmascience.net/tpu/TheUniverse.html

 • "Recapitulating: we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense, therefore, there exists ether." Albert Einstein, Ether and the Theory of Relativity, 1920.

 • Albert Einstein under en föreläsning år 1928, att "Enligt den generella relativitetsteorin så är rymd utan etern otänkbar; för i en sådan rymd skulle inte bara ljustransport vara omöjlig, utan det skulle inte ens kunna finnas några rumtidskonstanter." ("According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space." ("Physics--On Absolute Space (Aether, Ether, Akasa) and Its Properties as an Infinite Eternal Continuous Wave Medium", såsom citerat på s. 27 av "The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief", Gregg Braden.))
Kort sagt, för mig är i dag alla religioner alldeles för begränsande.  Vi är alla skapare - frågan är bara om vi låter någon annan programmera vårt skapande, eller om vi tar eget ansvar.


Bästa Hälsningar,

// Leif Erlingsson, Intelligentsians blockering, blog.lege.net.
   --- Skapar ny verklighet, utan att blunda för den gamla ---


PLUS ett PS:  Rekommenderar dig att ta del av såväl modern medvetandeforskning, som resurserna på Conscious Media Network.  Om medvetandeforskningen, med mina egna ord: "...I samma tradition har vi sedan Karl Pribram och Roger Penrose - författare till "The Emperor's New Mind" -, och Stuart Hameroff, MD, anestesiolog och medvetandeforskare från University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.  Jag har varit på seminarium och föredrag med den senare.  Han befinner sig på paradigmbrytlinjen, genom att hans hypotes säger att det är i kvantum kollapsen som medvetandet kommer in i materien.  Där kvantum kollapsen då är flera sannolikheter som kollapsar in i ett enda utfall genom interaktion med virtuella partiklar.  Medvetandet kommer då in från det virtuella, från kvantum vakuumet.  Implikationerna är bl.a. att ande och kropp är ett." ( http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html )


Leif Erlingsson
Tullinge

2008-12-10, 2008-12-20
 
 

PDF "printout"
 
Se även